Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Baybars tarihi devleti

Doğum: 1223
Ölüm: 1277
Hüküm Süresi: 1260 – 1277
Baybars Karadeniz'in kuzeyinde doğmuş bir Kıpçak Türk'üdür. Kıpçak kabilelerinden Borçoğlu veya Borlu kabilesine mensuptur. Rivayete göre Moğollar tarafından Kıpçak steplerinde (Deşt-i Kıpçak) küçük yaşta yakalanmış ve esir olarak Bizans tüccarlarına satılıp, ardından Sivas'ta köle pazarında satılmıştır. Köle olarak Kahire'ye getirilmiş, ve bu şehirde el-Melikü's-Salih'in teşkil ettiği Bahriyye Memlükleri'ne katılmiştır. Zeka ve yeteneği ile kısa zamanda kendini gösterdi. Hayatı boyunca bir tarafta Haçlıların elinde bulunduğu Suriye ve Filistin'de, diğer taraftan ise Moğollar idaresine girmiş Müslüman ülke, ve krallıklarında Moğol idaresine karşı mücadele verdi. Kölelikten sultanlığa uzanan, savaşlarla dolu müthiş bir hayatı olan Sultan Baybars, tarihe Moğolları durduran adam olarak geçmiştir.

SULTAN OLUŞU
1260 yılında Sultan Kutuz ona, vadettiği Halep valiliğini vermedi. Bunun üzerine Baybars bir av sırasında Kutuz'u öldürttü. Kutuz ölürken Baybars'ı sultan ilan etti. Bir başka rivayete göre Kutuz, Baybars'ın şöhretini kıskanarak suikast düzenler, fakat Baybars bunun farkına varıp bir darbe ile iktidara geçer. Sultan olur olmaz, Mısır halkına, özellikle köylülere konulmuş olan ağır vergileri kaldırdı. Devlet-i Türki adını ülke adına ekledi ve bu adı ilk kullanan ülkenin hükümdarı oldu.

HAÇLILAR
Öncü Kuvvetleri'nde Baybars'ın bulunduğu Ordu Mısır'da Fransız askerlerine karşı çok büyük bir savaş taktiği ve gösterdiği cesaretle bütün Fransız ordusunu tarumar etmiştir. Haçlılara karşı çarpışmalara katılan Baybars, cesaretini ve savaş kabiliyetiyle kısa zamanda sivrilmiştir. Kuvvetli bir genç olan Baybars, zeka ve kabiliyeti ile az zamanda Fransızların elinde olan Dimyat’ı zaptetti. 1249 yılında Mansur’a kadar ilerleyen ve Mısır’ın istilası peşinde koşan Fransız Kralı St. Louis, Mansur’da büyük bir hezimete uğratıldı ve ordusu ile beraber Memlükler’e esir düştü. 1263'te Baybars Haçlıların ufak kalıntı olarak ellerinde kalan Arsuf, Hayfa, Safed, Yafa, Aşkelon, Antakya kaleleri eline geçirdi.

MOĞOLLAR
3 Eylül 1260'da Memlük ordusu ile İlhanlılar arasında, Filistin Ayn Calut mevkisinde yapılan muharebe. Moğol generali Hulagu, Mısır’ın Müslüman sultanı Muzaffer Seyfeddin Kutuz’dan da teslim olmasını istedi. Aksi halde, Mısır’ın bunun korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyleyerek onu tehdit etti.

Hulagu’nun ordusu, 20.000 kişilik Mısır ordusu ise 15.000 kişilik büyüklükteydi. İslam tarihçisi profesör N.Ahmed şöyle söylüyor: “İslam dünyası yok olma tehlikesiyle burun burunaydı.” Memlûkler bölgeyi iyi tanıdıkları için bu savaşta Türklerin ve Moğolların sıkça uyguladıkları Hilal taktiğini kullanmışlardır. Baybars, komuta ettiği askerlerini toplayarak Moğollara saldırmış ve Moğol ordusunun hemen hemen tamamını imha etmiştir. Bu savaşta öldürülen Moğol askerleri arasında Ketboğa da bulunmaktadır.

Bu yenilgi tarihin dönüm noktalarından biri ve Moğollar'ın sonunun başlangıcı olmuştur. Moğolların batıya doğru ilerleyişi durdu. 1277 yılında Sultan Baybars Anadolu’da Moğollara karşı direnişe geçen Türkmen beyliklerini destekledi ve sonra Kayseri’ye kadar ilerledi. Daha sonra kendi merkezinden fazla uzaklaşmamak için Şam’a döndü.

ÖLÜMÜ
Baybars Anadolu Seferi dönüşünde hastalandı ve dizanteriden 1 Temmuz 1277 vefat etti. Cenazesi, vasiyeti üzerine Şam’da yaptırdığı türbesine gömüldü.
PAYLAŞ
Banner

Danisman Hocam

YORUMLAR:

0 comments: