Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Çoğumuzun farkında olmadığı kişilik bozukluğu

Kişilik bozuklukları, insanların duygularını, davranışlarını ve ilişkilerini nasıl yönettiklerini etkileyen bir tür zihinsel rahatsızlıktır. Günümüzde kişilik bozukluklarının % 40 -% 60’ına teşhis konulabilir. Çoğunlukla önemli kişisel, sosyal ve mesleki bozulma ile ilişkili davranış kalıplarının kalıcı bir şekilde değişmesiyle kendini gösterir. Bu davranışlar, sorunlarla başa çıkmaya çalışırken kendini gösterir. Aşırı kaygı, sıkıntı veya depresyona gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.
Çoğumuzun farkında olmadan sergilediği davranışlar, kişilik bozukluklarının işareti olabilir.

1. Paranoid kişilik bozukluğu

Hasta her zaman korumacıdır ve şüpheli eylemlere dikkat eder. Reddedilmeye aşırı derecede duyarlıdır. Son derece hassastırlar. Utanç ve aşağılanma hissedebilir ve hatta kin tutabilirler. Başkalarını suçlama eğilimleri yüksek olduğu için yakın ilişkiler kurmakta zorlanırlar.

2. Şizoid kişilik bozukluğu

Şizoid, dikkati birinin iç dünyasına doğru yönelmesi ve dış dünyadan uzaklaşma gibi eğilimi belirtir. Zengin bir iç dünyaları vardır ve oldukça hassastırlar. Samimiyet için derin bir özlem duyar, ancak yakın ilişkileri başlatma ve sürdürmeyi başaramazlar. Bu nedenle iç dünyalarına geri çekilirler.

3. Borderline kişilik bozukluğu

Bu kişiler anksiyete ve psikotik bozukluk arasındaki sınırda bulunurlar. Duygusal istikrarsızlık, eleştiri karşısında öfke patlaması, intihar eğilimi ve kendine zarar verme eylemleri yaygındır. Kişi özünde bir benlik duygusundan yoksundur. Boşluk duygusu ve terk edilme korkusu yaşarlar.

4. Şizotipal kişilik bozukluğu

Şizotipal kişilik bozukluğu olan insanlar genellikle garip veya eksantrik olarak tanımlanır. Bu kişilerin, genellikle yakın ilişkileri azdır. Bu kişilerde, şizofreninin gelişme ihtimali ortalamanın üzerindedir.

5. Histrionik kişilik bozukluğu

Bu kişilik bozukluğuna sahip insanlar, kendilerini çekici ve büyüleyici görürler. Sürekli başkalarının dikkatini çekmeye çalışır, aşırı tepki vermeye eğilimleri vardır. Kendi değerlerine sahip değildirler ve devamlı olarak başkalarının onayına bağımlıdırlar.

6. Narsisistik kişilik bozukluğu

Bu bozukluğu olan insanlar kendi kendine yetme hissi taşırlar ve kendilerine hayranlık duyarlar. Üstün olduklarına inandıkları için, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı duymazlar. Başarılı olmak için başkalarını sömürmeye eğilimlidirler ve empatiden yoksundurlar. Dışarıdan, kendi kendini öven, hoşgörüsüz, bencil veya duyarsız görünebilirler. Eleştirilmeleri durumunda şiddete başvurabilirler.

7. Anankastik kişilik bozukluğu

Anankastik kişilik bozukluğu olan bir kişi tipik olarak şüphecidir. Temkinli, kontrollü bir yapısı vardır. Kendi kontrolü dışındaki gelişen durumlar karşısında kaygı ortaya çıkar.

8. Kaçınma kişilik bozukluğu

Bu kişilerin kedilerine saygısı düşüktür ve sürekli utanma, eleştirilme veya reddedilme korkusu taşırlar. Genelde beceriksizdirler. Sevilmeme korkusu nedeniyle insanlarla tanışmaktan kaçınırlar. Araştırmalar, bu bozukluğa sahip insanların, hem kendi hem de başkalarının iç dünyalarını aşırı derecede izlediğini ortaya koymaktadır.

9. Antisosyal kişilik bozukluğu

Bu bozukluğu olan insanlar, genellikle başkalarının bakış açılarını dikkate almadan hareket eder. Antisosyal kişilik bozukluğu, erkeklerde kadınlardan çok daha yaygındır ve başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate almama şeklinde kendini gösterir. Bu kişi sosyal kuralları ve yükümlülükleri göz ardı eder, sinirli ve agresiftir, dürtüsel davranır ve pişmanlık duymaz, suçluluk hissetmez.

10. Bağımlı kişilik bozukluğu

Bağımlı bozukluk, kendine karşı aşırı güven eksikliği şeklinde kendini gösterir. Kişi, günlük kararlar almak için bile yardım ister ve önemli kararları başkalarının almasını bekler. Bu kişiler, soyutlanmaktan korkar ve asla yalnız duramazlar.
PAYLAŞ
Banner

YORUMLAR:

0 comments: