Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

ENLİL - SÜMER YERYÜZÜ TANRISI

Yeryüzü-tanrısı. Bel ya da Belum adıyla da anılır. Baal'le birlikte bütün bu adlar, Mezopotamya'nın en büyük tanrısını dile getiren tanrı anlamındadır.
Enlil, tanrı Anu'un oğluydu, zamanla babasının yerine geçerek baştanrı oldu. Yeryüzüne hakim olan, onu yöneten odur. Sümer inançlarında bir tufan meydana getirerek insanları cezalandıran da odur. Atmosfer güçlerini de o yönetir; şimşekler, fırtınalar; onun buyruğundadır. Karısı Ninlil ya da Belit'le birlikte Elam dağlarında oturur. Nippur sunağı ona adanmıştır.
Sümer Mitolojisi - Irak
PAYLAŞ
Banner

Seher Bilhan Sürme

YORUMLAR:

0 comments: