Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Hannibal tarihi devleti

Doğum MÖ 247 - Ölüm MÖ 183
Tarihte en büyük komutanlardan biri olarak gösterilen Hannibal Barca, hiç birşeyin imkansız olmadığını defalarca kanıtlamıştır. Kartaca cumhuriyetinin savaşçı ailesi olan Barca hanedanı, birçok savaş kazanarak kartacaya büyük katkıda bulunmuştur. Savaş stratejileri, ve taktikleri halen askeri akademilerde okutulan bir komutan olarak, döneminin süper gücü Roma’yı birçok kere mağlup ederek, şimdiki ününü kazandı. 1.Pön Savaşı'nın ünlü kahramanı Kartacalı komutan Hamilcar Barca'ın oğludur. Babası Hamilcar Barca, oğlu Hannibal'ı 9 yaşından itibaren ciddi bir askeri eğitim almasını sağlayıp, Roma’ya karşı kin ve nefret duyguları içinde yetiştirdi. Farklı savaş taktiklerini çok iyi kavramış, ve birçok tarihçiye göre de Hannibal, tarihte savaş planlarını savaş alanına en iyi yansıtan, komutan olarak kabul edilir.

Hannibal MÖ 219’da Roma'nın müttefiki olan İspanya'nın Saguntum şehrini kuşattı ve Roma–Saguntum ittifakını yenilgiye uğratan Hannibal, Roma’nın barış teklifini kabul etmesi üzerine geri çekildi. Böylece tüm İspanya Kartaca himayesine girmişti. Ancak yaklaşık 1 yıl sonra MÖ 218'de 2.Pön savası patlak verecekti.

2.Pön savaşı MÖ 218 - 201

Hannibal çoçukluğundan itibaren, hayal ettiği sefer sonunda gerçekleşmişti, ve kardeşleri Mago ve Hastrubal ile birlikte Roma cumhuriyetini yok etme amacıyla yola çıkmıştı. İlk durağı olan İspanya’daki Yeni Kartaca’dan M.Ö. 218 yılında, büyük bir güçle ayrıldı. Deniz üstünden sefere çıkmak riskli olduğu için, karadan Prene Dağları’nı geçtikten sonra, Rhone Dağları’na ulaştığında hala elinde 44.000 piyade, 6.000 atlı ve 37 savaş filinden oluşan büyük bir ordu bulunuyordu. Hannibal, Alp Dağları’nın üzerinden geçerek İtalya yolculuğuna çıktı. Yunan tarihçisi Polybius'un belirttiğine göre, oldukça zorlu geçen Alp geçişi ordunun 1/3 yakın büyük bir kayıba mal oldu.

Trebia Muharebesi
MÖ 218 Aralık ayında ilk büyük çarpışma meydana gelmiştir Hannibal'in ordusu Roma ordusuna ağır kayıplar vererek muharebeyi kazanmıştır. Roma’nın ağır kayıplar ile büyük bir hezimete uğradığı çarpışmada yaklaşık 30.000 asker imha edilmişti.

Trasimene Gölü Muharebesi
MÖ 217'de Hannibal, Trasimene Gölüne ulaştığında, burada pusu kurmak için çok uygun bir yer bulunduğunu gördü. Flaminius' un kampını toplayarak peşinden takip etmek üzere harekete geçirdiğini ve yaklaşan muharebeyi işaret eden savaş hazırlıkları yaptığını öğrenmişti. Hannibal pusu kurmaya karar verir ve küçük bir birlik bırakarak geri kalan askerlerini gölün etrafındaki sisli dağlara gizleyerek roma ordusunu beklemekteydi. Gaius Flaminius ile birlikte 15.000 kişilik ordusu pusuya maruz kalır ve topdan imha edilir.

Cannae Muharebesi
Bu muharebe, MÖ 216 tarihinde, güneydoğu İtalya'nın Cannae kasabası yakınlarında gerçekleşmiştir. Hannibal muazzam stratejik taktiği ile bir kez daha Lucius Aemilius Paullus ve Gaius Terentius Varro komutasındaki Roma ordusunu çembere alarak bertaraf etmiştir. Yunan tarihçi Polybius, Roma ordusunun piyade olarak 70.000 kayıp, 10.000 tutsak verdiğini, muhtemelen 3.000 piyadenin sağ olarak kurtulabildiğini yazmaktadır.

Üst üste büyük yenilgilerden dolayı, Roma imparatorluğu çökme durumuna gelmiş fakat, nedeni bilinmeyen sebeplerle Hannibal Roma'yı yok etmek istememişti. Süvari birlik kumandanı Maharbal, şöyle dediği bilinmektedir " Hannibal zafer kazanmayı biliyorsun, ancak onu nasıl kullanacağını bilmiyorsun! " Belki de en büyük strateji hatasını yapmak üzereydi. Zira Roma’ya da Napoli’ye yürümeyen Hannibal, Romalılar ile savaşmaya devam etti. Ancak MÖ 211 yılından itibaren saldırdığı Romalı askerler, saldırıları püskürtmeye başlamıştı.

Zama Muharebesi
Büyük çoğunluğu İtalya topraklarında olmak üzere yaklaşık yirmi yıl boyunca sürekli zaferler kazanan Kartacalı komutan Hannibal Barca İtalya’nın güneyine sıkışmış durumdadır. Gaius Claudius Nero’nun kazandığı Roma zaferiyle beraber Hannibal’in kardeşi Hasdrubal Barca öldürülmüş, Hannibal’ın destek kuvvet umutları da sona ermiştir. MÖ 202 yılında Scipio Africanus komutasındaki Roma Cumhuriyeti Ordusu, Hannibal Barca komutasındaki Kartaca Ordusunu yenmiştir. Yenilginin hemen ardından Kartaca Senatosu barış için talepte bulunmuş ve 17 yıl süren II. Pön Savaşı sona ermiştir.

MÖ 195 yılında sürgüne giden Hannibal, Bitinya’lı yetkililerin kendisini Roma’ya teslim edeceğini öğrenince MÖ 183 yılında, kendi yüzüğünde bulunan zehri içerek intihar etti. Mezarının Libyssa (Gebze) yakınlarında bulunduğu tahmin edilmekte olan ünlü komutan anısına Atatürk tarafından Gebze’de bir heykel yaptırıldı.
PAYLAŞ
Banner

Danisman Hocam

YORUMLAR:

0 comments: