Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Mehmed çelebi

Doğum: 1389
Ölüm: 1421
Osmanlı hanedanın 5'inci sultanı babası Yıldırım Bayezid annesi Devlet Hatun'dur. Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş göğüslü idi. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de çekerdi. Padişahlığı müddetince bizzat 24 muharebede bulunmuş ve kırka yakın yara almıştı. Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti aynı zamanda Hıristiyan tebaasına karşı da gösterirdi.

Medeni hamlelerde bulunmuş, Bursa’da, Edirne’de geniş imar hareketlerini gerçekleştirmiştir. Bıraktığı eserlerin en ünlüsü Türk mimarlığının şaheserlerinden olan Bursa’daki Yeşil Cami’dir. 1421’de 32 yaşlarında bir felç geçirerek kısa süre sonra Bursa’da vefat etti. Çelebi Mehmet’in gömülü bulunduğu Yeşil Türbe, türbelerimizin en güzellerinden biridir.

OSMANLI DEVLETİ'NİN İKİNCİ KURULUŞU
Çelebi Sultan Mehmed Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır Timur’un dehşetli darbesinden devleti kurtarmış kalkındırmıştır bu zor durum içinde Anadolu'nun birliği için kardeşleri ile mücadele etti. 1410 senesinde Süleyman Çelebi'yi, 1413 senesinde de Musa Çelebi'yi tasfiye ederek birliği sağladı. Osmanlı tahtında yalnız kalınca ilk işi etrafındaki beylikleri itaati altına almaya girişmek oldu.

1414'de Karaman'a sefer yaptı ve Karaman Bey'ini esir aldı. Ona "Bir daha Müslümanlara zararım dokunmayacak" diye yemin ettirdikten sonra serbest bıraktı.

Candar Beyliği'ni de hakimiyeti altına aldı. 1415'de Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. 1416 ve 1417 senelerinde Avrupa'ya akınlar düzenledi, büyük zaferler kazanıldı.1419'da Tuna Nehri tekrar geçildi. 1420'de Eflak Voyvodası bir harpte öldürüldü, yerine kardeşi tayin edildi. Candar Beyliği ise tamamen Osmanlı topraklarına katıldı.

Fetret Devri denen felaketli 11 yıla son verdi. Bu tarihte Sultan Mehmet’in toprağı 420.000 km2 idi. Yıldırım’ın 920.000 km2’lik toprağına erişmek için çok çalışmak lazımdı. Çelebi Sultan Mehmet, tek başına saltanat sürdüğü 8 yıl içinde, devletin sınırlarını 550.000 km2’ye çıkararak oğlu 2. Murad'a devretti.
PAYLAŞ
Banner

Danisman Hocam

YORUMLAR:

0 comments: