Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

SULTAN II. MURAD HAN

Sultan II. Murad'ın 1402 yılında dünyaya geldi. Çoçukluğu Amasya'da geçti. Babası Çelebi Sultan Mehmed'in vefatından sonra 1421'de tahta çıktı. Annesi Emine Hatun'dur. Osmanlı devletinin 6'ıncı hükümdarı olan Sultan II Murad, orta boylu, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Kendisinin en büyük saadeti, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine ender rastlanacak, ve çok kıymetli bir zatın babası olmaktı. Devletin önde gelen meşhur alimlerinden, titiz bir eğitim aldı. Huzurlu yaşamayı arzu eden, fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan biriydi. 30 senelik saltanatında memleketini, çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek, emri altında bulunan herkeste, dindar, adil ve lütufkar bir padişah namı bırakmıştır. Sultan II. Murad'ın çocukluğu Amasya'da geçti. 18 yaşında tahta çıktı. Çok iyi bir askerdi. Şiirler yazmıştır.
SAVAŞLAR

II. Kosova Muharebesi
Sultan II.Murad'ın kuşkusuz, en büyük zaferi olarak bilinen meydan muharebesidir. 1448 kendisine karşı toparlanan Haçlı ordusundan haberdar olan Sultan II Murad, tez kuvvetlerini birleştirdi yaklaşık 40.000 kişilik ordu, Kosova'ya doğru ilerlemeye başladı. Macar Hünyadi Yanoş'ın liderlik ettiği 60.000 kişilik Haçlı ordusu ise, Kosova ovasında pozisyon almıştı. Nihayet 100.000 kişi savaşmak için, Kosova ovasında karşılaşmıştı. Osmanlı askerleri Haçlı ordusunun zırhlı birlikleri karşısında, ilk günün sonunda oldukça zorlanmıştı. Savaşın ikinci gününde, Haçlı ordusu kanatlardan saldırıya geçti. Bunu gören II. Murad muazzam hilal taktiği ile, Haçlı ordusunu bozguna uğrattı, ve galip taraf Osmanlı devleti oldu. Osmanlı Devletine karşı Hristiyan devletlerce organize edilen 6ıncı Haçlı Ordusu'nun da başarısız olması nedeniyle, Avrupalı devletler Osmanlıların Balkanlar'daki varlığını kabullendiler. Böylece bu mağlubiyetten sonra, Avrupalılar 17inci yy kadar sadece savunmaya geçtiler.

1425 tarihinde Venedik Savaşı başladı. Almanya ile Macaristan da Venedik’in yanında Osmanlılara karşı savaşa girdi sonuç Venedik ve haçlılara karşı Güvercinlik zaferi kazanıldı. 1430'da Osmanlılar, üç büyük Avrupa devletine karşı savaşırken, Karamanoğlu İbrahim Bey Osmanlıları arkadan vurdu. Bunun üzerine Sultan II.Murad Karaman beyine karşı sefer düzenleyip onu mağlup etti. 1443'de haçlılara karşı İzladi Derbendi zaferi kazanıldı. 1444'de Varna muharebe savaşı kazanıldı. Sultan II.Murad 1444 yılında küçük yaştaki oğlunu tahta çıkarınca, ümide kapılarak Avrupalılar Osmanlı topraklarına girdiler. Oğlu II.Mehmed (Fatih) ordunun başına babasını başkumandan tayin etti. Varna Zaferinden sonra Sultan II.Murad 1446'da tekrar tahta geçti.

İSYANLAR
1421 Düzmece Mustafa isyanı patlak verdi, ve bu isyan kısa sürede bastırıldı. 1445'de Sultan II. Murat, yanına Şehzade Mehmed'i de alarak önce Mora, sonra Arnavutluk üzerine yürüdü isyanları bastırdı.

VEFATI
1451 yılında 47 yaşında Edirne Sarayında vefat etti. Vasiyeti üzerine Bursa'da Muradiye Camii yanına defnedildi. Mezarının üzerini örtmemeyi, kenarlarına hafızların oturup Kur'an okuyabilmeleri için yerler yapılmasını ve Cuma günü mezara konulmasını vasiyet etmişti. Vasiyeti öylece yerine getirildi. Sultan II.Murat Han babasından 550.000 km2 devr aldığı toprakları 880.000 km2'ye ulaştırmıştır.

ESERLERİ
Sultan Murad zamanında memleketin birçok yerlerinde, camiler, medreseler, saraylar ve köprüler yapılmıştır. Bunlardan birisi Edirne'deki (Üç Şerefeli Cami)dir. Cami'in yanında bir medrese ve fakirler için bir imarethane mevcuttur. Yine Edirne'de (Muradiye Camii) inşa ettirmiştir. Bursa'daki (Muradiye Camii) ve Ergene Nehri üzerindeki 170 ayaklı "Uzun Köprü"yü de Sultan Murad yaptırmıştır.
PAYLAŞ
Banner

YORUMLAR:

0 comments: