Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Sultan Yıldırım I. Bayezid Han

Osmanlı Sultanlarının dördüncüsü Sultan Yıldırım 1.Bayezid Han, Sultan Murad-ı Hüdavendigar’dan olma, Gülçiçek hanım'dan doğma. 1360 yılında Edirne’de dünya'ya geldi. 1381 yılında devlet idaresinde yetişmesi için Kütahya’ya vali tayin edildi. 1389’da haçlı ordusu ile yapılan Birinci Kosova savaşına katılarak büyük kahramanlık gösterdi. Babası Sultan Murad, bu savaş sonunda bir Sırplı tarafından şehit edilince, devlet ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtına geçti. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı.
İlk olarak Sırbistan işlerini yoluna koyan Yıldırım Beyazid bu sırada kendisine karşı ittifak eden Anadolu Beylikleri üzerine yürüdü. Süratle hareket ederek Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşe ve Hamidoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı (1390). Karamanoğulları beyliğini itaat altına aldı. Ardından ihmal edilmiş bulunan Balkanlara yöneldi.

HAÇLI ORDUSU
Osmanlı Devleti'nin daha fazla güçlenmesini engellemek için yeni bir haçlı seferi düzenlemek istemişlerdir. Osmanlı'ya karşı yapılması planlanan Haçlı Seferi'nin önderliğini Macar kralı Sigismund üslenmiştir. Osmanlı Kuşatması altında bulunan İstanbul'un kurtarılması için ve Osmanlıların Avrupa'dan atılması için yeni bir haçlı ordusu teşkil edilmiştir. Bu ordu Macar'ların yanı sıra Fransız, Alman, Belçika, İsviçre şövalyeleri, Felemenk, İngiltere haçlıları, Lombardia, İskoçya, Savua, Rodos şövalyeleri ve Eflaklılar teşkil edilmiştir. 1396 yılında Haçlılar Niğbolu kalesini kuşatmıştır. Bu olay üzerine Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasını kaldırıp Balkanlara doğru yönelmiştir. Haçlı ordusu karşısında Osmanlı ordusunu karşısında görünce çetin ve hızlı bir savaş başlamıştır. Haçlı ordusu 3 saat içinde bertaraf edilmiştir. Niğbolu savaşında Osmanlılar'ı ilk defa tanıyan ve Yıldırım Bayezid'in kumandanlığına ve kahramanlığına hayran kalan Korkusuz Jean, esaretten kurtulursa bir daha Osmanlılara kılıç çekmeyeceğine dair yemin etmiştir.

TİMUR'UN ANADOLU SEFERİ
Osmanlı ordusu (85000) padişa­hı Yıldırım Bayezid ile Timur (140000) arasında yapılan sa­vaş (28Temmuz 1402). Anadolu'da Türk birliğini kurmak isteyen Yıldı­rım Bayezid Erzincan'a girdiği sıra­da; sınırlarını ve dolayısıyla ege­menliğini genişletmek isteyen Ti­mur da Anadolu'ya girerek Sivas'a dek ilerlemişti. Daha sonra Timur İran'a geri döndü. Bunun üzerine Bayezid Timur"un ele geçirdiği yer­leri geri aldı. Bu üstünlük yarışı sa­vaşı kaçınılmaz kıldı. Sonunda Os­manlı ve Timur'un ordusu Çubuk ovası'nda (Ankara) karşılaştı. Timur asker sa­yısı ve askersel araç yönünden da­ha zengin bir orduya sahipti. Sa­vaşın ortasında Osmanlı ordusun­da ki Karatatarlar ve bazı eski bey­liklere bağlı askerler Timur'un saf­larına katıldı. Bu nedenlerden ötü­rü Osmanlı ordusu yenildi, Yıldırım Bayezid tutsak düştü, ve tutsaklığı sırasında öldü. Ankara Savaşı ye­nilgisi. Timur"un bir süre Anado­lu"da kalması. Osmanlı devletinin parçalanması, Osmanlıların Avru­pa"da ilerleyişinin gecikmesi gibi onemli sonuçlar doğurdu. Tarihte 1402 ve 1413 yılları arasında 11 yıl boyunca taht kavgaları ve kargaşa içerisinde geçen, iki hükümdar arasında hükümdarın olmadığı bu döneme FETRET DEVRİ adı verilmiştir. Bu kavgalardan sonra ise Çelebi Mehmet otoriteyi tekrar sağlamış ve 1413 yılında hükümdar olmuştur.
PAYLAŞ
Banner

Danisman Hocam

YORUMLAR:

0 comments: