Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Vikingler veya Norslar

İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimdir. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 – 11. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan bu döneme, tarihte Viking Devri denir. Şu anki İsveç, Norveç, Danimarka ,İzlanda ve Faroe Adaları Viking kökenlidir. İskoç, Fransız, İtalyan, İngiliz ve Rus halklarının bir kısmı da Viking kanı taşımaktadır. Ölümden korkmayan, amansız savaşçılar olan Vikingler kiliseleri yağmalayarak, sürüleri talan ederek, evleri yakıp insanları öldürerek çevrelerine dehşet salıyordu. Vikingler hakkındaki en önemli araştırmalar Oseberg’de (Norveç). Jelling’deki (Danimarka) Jellingesten (anıt taşı) Vikinglerin pagan inancından hristiyanlığa geçişlerini simgeler. Eski Tralleborg ve Jutland kalelerinde, Hedeby köyünde Viking yapı tekniği ortaya çıkarıldı. İsveç’te Gotland Adası’nda çok değerli kalıntılar bulundu. Vikingler Slav kronikte ve Anglo-Saksona kroniklerinde pek çok bilgi içerdiği belgelenmiştir.
DANİMARKA VİKİNGLERİ
Kuzeybatı Avrupa’da birçok yeri fethetmişlerdir, ve İngilterede elde ettikleri topraklara Danelagen adı verdikleri bilinmektedir. Fransa'da ise Normandiya. AngloSakson kronikliğine göre, ilk yapılan saldırı 793 yılında Lindisfarne adasına yapılmıştır, burada yağma ve katliam gerçekleştirildi. Kısa sürede kıyılardaki zengin manastırları yağmalayarak, ağır fidyeler alarak her yere korku ve dehşet saldılar. Yaklaşık 57 yıl vur kaç yöntemi ile, yağmaya devam eden vikingler 850 yılında Britanya adasına yerleşme kararı alırlar, ve Doğu anglia'yı işgal edip ardından Mercia, York, Northumbria ele geçirirler. Angelsaksonlar bariş için 865 de, Vikinglere danegæld (Haraç) ödemeyi teklif etselerde, uzun zaman geçmeden Vikingler antlaşmayı bozarak saldırılara devam ettiği bilinmektedir.

Danimarkalı Viking lideri Rollo 870-933 yılları arasında , Fransa topraklarına yağma seferleri düzenler. 885 yılında, Fransa Kralı Charles, Paris’i Viking öfkesinden kurtarmak için 700 altın ve kuzey Fransa (Normandiya) vermek zorunda kalmıştı. Böylece verimli topraklara sahip olan Viking’ler yavaş yavaş durulmuşlar ve o çağdaki Fransız uygarlığının etkisinde kalarak fransızlaşmışlardı. Bugün, Fransa’nın en iyi denizcileri, Viking’lerin soyundan gelen bu Norman’lardır.

NORVEÇ VİKİNGLERİ
900-985 yılları arasında Faroe adaları, İzlanda, İrlanda, İskoçya, Grönland, ve Amerika yağma ve katliamlar yaparak buraların bazı yerlerinde koloni kurmuşlardır. Leif den Lykkelige Amerika'ya Kristof Kolomb'dan yaklaşık 500 sene önce keşf ettiği doğrulanır.

İSVEÇ VİKİNGLERİ
İsveçli olan Varyag ismiylede bilinen Vikingler doğuya doğru yayılmış, 9 yüzyılda Karadeniz’e, hatta Türkiye ve İran’a kadar uzanmışlardı. Vareglerin Rus kabilesi günümüzde bildiğimiz Rusya devletinin kurucusu olarak bilir. Barışcı ticaret erbabı olarak ipek karşılığında kürk ve köle alışverişi yaptılar. Slavlar, Viking Vareglerini bugünki Rusya bölgesine davet ederek düzeni yeniden inşa etmelerini ve kendilerini yönetmelerini istemişlerdir. Bünün üzerine Rurik 2 kardeşi ile Novgorod ve Ukrayna'da Kiev sehirlerini kurmuşlardır. Rurik Hanedanı Rusya’da 16. yüzyılana kadar hüküm sürmüştür.
PAYLAŞ
Banner

Danisman Hocam

YORUMLAR:

0 comments: