Bu Blogda Ara

slider

Son Paylaşılan

Navigation

Dünya edebiyatı

YUNAN EDEBİYATI
HOMEROS
 • Destan türünde eserler yazmıştır.
 • Eserleri: İlyada, Odysseia
HESİODOS
 • Didaktik eserler yazmıştır.
 • Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk
SAPPHO
 • Lirik aşk şiirleri yazmıştır.
 • Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.
AİSSPOS (Ezop)
 • Fabl türünün kurucusudur.
 • AİSKHYLOS (Eshilos)
 • Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur.
 • Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus
SOPHOKLES (Sofokles)
 • İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.
 • EURUPİDES (Evripides)
 • Eserleri: Kylops(dram), Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.
ARİSTOPHANES
 • Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.
 • İlk büyük komedya şairidir
 • Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.
 • Heredotos'un tarih alanında, Sokrates, Eflatun (Platon) ve Aristo'nun felsefe alanında çeşitli eserleri vardır.
Bak.-> Eski Yunan Edebiyatı
İSPANYOL EDEBİYATI
CERVANTES
 • Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.
 • Döndükten sonra "Don Kişot" romanını yazmıştır. (İlk modern roman)
 • Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.
 • Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.
İTALYAN EDEBİYATI
DANTE
 • Rönesans'ın fikir babalarındandır, ancak onu göremedi.
 • Bilge biridir.
 • En önemli eseri: İlahi Komedya'dır.
BOCCACIO
 • Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.
 • Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.
 • En önemli eseri: Decameron'dur. (Dünya edebiyatında ilk hikaye)
ARİOSTO
 • Rönesans'ın önemli yazarlarındandır.
 • En önemli eseri: Çılgın Orlando'dur.
TASSO
 • En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs'tür.
FRANSIZ EDEBİYATI
MONTAIGNE
 • Deneme türünün babası sayılır.
 • Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
 • Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri: Denemeler'dir.
CORNEILLE
 • Fransız tragedyasının babası sayılır.
 • Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.
RACINE
 • Klasisizm akımının öncülerindendir.
 • Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
 • Tragedyaları ünlüdür.(Andromague, İphigenle, Phedre)
MOLİERE
 • Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
 • İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
 • En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Okulu, Kocalar Okulu, Zorla Evlenme, Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.
LA FONTAİNE
 • Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri: Fabl'lardır.
VİCTOR HUGO
 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
 • En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları
BALZAC
 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Realizmin kurucularındandır.
 • Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
 • İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
 • En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak'tır.
STENDAL
 • Süssüz bir dil kullanmıştır.
 • Realist bir yazardır.
 • En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı
FLAUBERT
 • Realizmin en önemli temsilcilerindendir.
 • Kuvvetli bir üslubu vardır.
 • En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim
MAUPASSANT
 • Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
 • En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz
BAUDELAİRE
 • Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
 • En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.
ALMAN EDEBİYATI
GOETHE
 • Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
 • Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 • Romantizmin kurucularındandır.
 • Lirik şiirler yazmıştır.
 • En önemli eseri: Faust'tur. Ayrıca Genç Warter'in Istırapları, Roma Elejileri
SCHİLLER
 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 • En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart'tır.
İNGİLİZ EDEBİYATI
SHAKESPEARE
 • Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.
 • Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.
 • Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.
 • Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından bazılarıdır;
 • Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor'lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.
MİLTON
 • Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.
 • En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet'tir.
DANİEL DEFOE
 • Maceracı bir kimliğe sahiptir.
 • En önemli eseri: Robinson Crusoe'dir.
SWİFT
 • Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.
 • En önemli eseri: Güliver'in Gezileri'dir.
RUS EDEBİYATI
PUŞKİN
 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 • Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 • En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray Çeşmesi'dir.
TURGENYEV
 • Realist bir yazardır.
 • Bir Avcının Notları, Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.
DOSTOYEVSKİ
 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Derin bir insan sevgisi vardır.
 • Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.
 • Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.
TOLSTOY
 • Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.
 • Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.
 • Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç'in Ölümü, Ölümden Sonra Diriliş, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.
AMERİKAN EDEBİYATI
MARK TWAİN
 • Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 • Mizahçıdır.
 • Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.
 • Tom Savyer'in Maceraları, Mississipi'de Yaşam Huclerbery'in Maceraları en önemli eserleridir.
EDGAR ALLAN POE
 • Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.
 • Kuzgun, Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.
 • Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.
ERNEST HEMİNGVAY
 • Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 • Nobel ödülü almıştır.
 • Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.
JOHN STEİNBECK
 • İşçi haklarını savunmuştur.
 • Realist bir yazardır.
 • Nobel ödülü almıştır.
 • Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar
İSKANDİNAV EDEBİYATI
KNUT HAMSUN
 • Genellikle kendi çevresini işlemiştir.
 • Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.
 • Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.
PAYLAŞ
Banner

Danisman Hocam

YORUMLAR:

0 comments: